Mencari Yang Halal Itu Fardu

Mencari Yang Halal Itu Fardu

Wednesday, January 30, 2008

Kelebihan Unit Amanah

Banyak kelebihan melabur di dalam unit amanah , antaranya:

1.Capital Gain-diperolehi ketika adanya perbezaan harga belian dan harga jualan
Cash distribution-keuntungan pelaburan
Unit split-keuntungan dalam bentuk pemberian unit.

2.Pelaburan di dalam portfolio yang pelbagai jenis.Kejatuhan harga untuk sesuatu kaunter ditampung oleh kaunter yang lain.

No comments: